top of page

Franken (er på hjemmekontor atm)

  • Art: Cherax quadricarinatus

  • Adresse: Stonehenge 2A

  • Føde: Tang, tunikater og matrester (BIR)

  • Liker: Innovasjon, løfte stein og vokse raskt

  • Brenner for: Josefine, miljøet og bærekraftige løsninger

  • Savner: Et RAS-anlegg hvor han kan leke med flere venner enn bare Josefine

  • Status: Komplisert

bottom of page